Impressum

De inhoud van deze site is samengesteld door Roald Rook, eigenaar van Bureau Rook gevestigd aan de Clarenberglaan 7, 8325 CE te Vollenhove. Bureau Rook staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63929430. Heb je vragen over de feitelijke inhoud van deze site? Neem dan contact met mij op via: [email protected]